ΒΟΛΒOI ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΗΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

Οι βολβοί ανοιξιάτικης φύτευσης είναι διαθέσιμοι από την 1η Φεβρουαρίου ως 30 Απριλίου κάθε έτους και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.